Pina Colada 24 x 0,2 Liter Kiste frontal
Sex On The Beach 24 x 0,2 Liter Kiste frontal
Swimming Pool 24 x 0,2 Liter TWO Kiste frontal
Zombie 24 x 0,2 Liter TWO Kiste frontal
Caipirinha 24 x 0,2 Liter TWO Kiste frontal
Cocktail Plant Partykiste